summertime - 
clouds like ballons
higher and higher


lato - 
chmury jak balony
wyżej i wyżej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz